понеделник, 7 декември 2009 г.

ПРОГРАМА

ИНСТИТУТ по ИСТОРИЯ при БАН
и ФОНДАЦИЯ „БРАТЯ МИЛАДИНОВИ”


ВИ КАНЯТ
НА НАУЧНА СЕСИЯ
„ОХРИДСКО-ДЕБЪРСКОТО ВЪСТАНИЕ ОТ 1913 г.
и БЪЛГАРО-АЛБАНСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ”


Откриване на научната сесия - 10.00 ч. на 12 декември 2009 г.
в залата на Военноисторическия музей, ул. „Черковна” № 92


ПРОГРАМА НА НАУЧНАТА СЕСИЯ10.00 ч. Откриване на сесията ст.н.с. д-р Ангел Димитров (Институт по история при БАН)

Встъпително слово акад. Георги Марков (Директор на Института по история при БАН)
Българо-албанското въстание от 1913 г. н.с. д-р Георги Георгиев (Институт по история при БАН)

Македонският въпрос и албанското освободително движение в докладите на българските дипломатически представители (1910 - 1913 г.) н.с. д-р Слави Славов (Институт по история при БАН)

Въстанието в Тиквешко, като предходник на Охридско-Дебърското въстание проф. д-р Зоран Тодоровски (Директор на Държавния архив на Р. Македония)

Милан Матов - ръководител и историограф на българо-албанското въстание от 1913 г. в Западна Македония ст.н.с. д-р Милкана Бошнакова (БКМ - БИА)

От етнодемографски към държавно-политически проблеми в Западна Македония ст.н.с. д-р Александър Гребенаров
(Институт по история на БАН)

Българи и албанци през ХХ век ст.н.с. Боби Бобев
(Институт по балканистика при БАН)

Спомени от моя баща за голямото Охридско-Дебърско въстание Христо Матов
(Фондация „Братя Миладинови”)

Дискусия

Закриване