четвъртък, 17 септември 2009 г.

ОТВОРЕНО ПИСМО

До Президента на Република България г-н Георги Първанов
До Председателя на Народното Събрание г-жа Цецка Цачева
До ръководствата на политическите партии
До средствата за масова информация

ОТВОРЕНО ПИСМО

От Съюза на Mакедонските Oрганизации

Напоследък в българското медийно пространство, както и на редица обществени прояви, се прокарва все по-настойчиво идеята да бъде премахнато двойното гражданство за българите.
Някои партии, недоволни от резултатите на изборите и от участието на български граждани, живеещи в Република Турция, виждат по този начин възможност за ограничаване на „турския” вот в българските избори.

Съюзът на македонските организации, като родолюбиво обществено неправителствено движение, имащо по-тесни връзки с българите от Македония, чувства за свой дълг да изкаже тревогата си по този въпрос:

Премахването на правото за още едно гражданство, освен българското, ще накърни сериозно гражданския статус на нашите братовчеди и роднини отвъд границите на България.

В Република Македония все повече хора не скриват българското си самосъзнание. Като имаме предвид отношението на македонските власти към тях, следва да предвидим „мерките”, които македонската бюрокрация ще предприеме срещу споменатите български граждани, живеещи постоянно там. С положителност могат да се очакват репресивни санкции като: отнемане на имущество, преследване в служебната йерархия, спънки по границата при преминаване през контролните пунктове, както и всякакъв друг административен тормоз.
Тази ситуация важи с не по-малка сила и за други компактни български общности зад граница, а така също и за отделните икономически емигранти и студенти, заминали от България в чужбина.

Длъжни сме да заявим: Отнемането на така нареченото двойно гражданство ще доведе до обезбългаряване и отродяване на близо четири милиона българи навсякъде по света.

Управителен съвет на СМО